Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.
REC 4-4 blijft tot 1 augustus 2015, in het kader van het onderwijsexperiment Almata Ossendrecht, bestuurlijk verantwoordelijk voor de onderwijslocatie Ossendrecht. Voor contactgegevens zie onder.

Aan alle overige activiteiten van REC 't Gooi Utrecht West- Veluwe die in het kader van de wet op de Expertise Centra werden uitgevoerd, is per 1 augustus 2014 een einde gekomen. Voor alle vragen over speciale leerlingenzorg, schoolplaatsing, toelaatbaarheidsverklaring verwijzen wij u naar het samenwerkingsverband waar de school van uw kind onder valt. De contactgegevens daarvan kunt bij de school vragen.

Tot uiterlijk 1 augustus 2015 blijft deze pagina actief.
Voor eventuele vragen kunt u nog terecht bij:
Jos Fleskes
tel. 06-13575319
p/a Postbus 70
3830 AB Leusden