Tips
Agenda, boeken, films, links
Formulieren
Aanmelding en downloads
Actueel
Nieuws uit de wetenschap
Heeft uw kind op school meer hulp nodig en valt de problematiek binnen cluster 4? Neem dan contact op met het REC.
Heeft u een leerling met gedrags- of psychiatrische problemen in de klas en vindt u binnen uw school en het samenwerkingsverband geen oplossing? Het REC helpt u graag verder.
Op 1 augustus 2014 gaat de wet P.O. in. Het REC houdt dan op te bestaan. Tot die tijd zien wij het als onze taak u goed te informeren over de veranderingen die op u afkomen.

Welkom bij REC 4-4

 

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. De Regionale Expertise Centra zijn daarom opgeheven.

REC 4-4 blijft echter tot 1 augustus 2015, in het kader van het onderwijsexperiment Almata Ossendrecht, bestuurlijk verantwoordelijk voor de onderwijslocatie Ossendrecht.

Voor vragen hieromtrent kunt u nog tot 1 augustus 2015 terecht bij:

Jos Fleskes, tel 06-13575319
p/a Postbus  70, 3830 AB Leusden

Aan alle overige activiteiten van REC 't Gooi Utrecht West- Veluwe die in het kader van de wet op de Expertise Centra werden uitgevoerd, is per 1 augustus 2014 een einde gekomen.

Voor alle vragen over speciale leerlingenzorg, schoolplaatsing en toelaatbaarheidsverklaringen verwijzen wij u naar het samenwerkingsverband waar de school van uw kind onder valt. De contactgegevens daarvan kunt bij de school vragen.

Aanmelding & indicatie

Wilt u een cluster 4 indicatie aanvragen?