Tips
Agenda, boeken, films, links
Formulieren
Aanmelding en downloads
Actueel
Nieuws uit de wetenschap
Heeft uw kind op school meer hulp nodig en valt de problematiek binnen cluster 4? Neem dan contact op met het REC.
Heeft u een leerling met gedrags- of psychiatrische problemen in de klas en vindt u binnen uw school en het samenwerkingsverband geen oplossing? Het REC helpt u graag verder.
Op 1 augustus 2014 gaat de wet P.O. in. Het REC houdt dan op te bestaan. Tot die tijd zien wij het als onze taak u goed te informeren over de veranderingen die op u afkomen.

Welkom bij REC 4-4

Wij zijn er voor kinderen en jongeren met psychiatrische - en/of gedragsproblemen. Ons Regionaal Expertise Centrum is een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze expertise - de optelsom van deskundigheid en ervaring – wordt ingezet om kinderen te ondersteunen in het gewone onderwijs of om deze kinderen te geleiden naar een school voor speciaal onderwijs.

Aanmelding & indicatie

Wilt u een cluster 4 indicatie aanvragen?